Úvodní stránka

Naší koncepcí je komplexnost, naším cílem je nabízet produkt ve špičkovém zpracování.

Komplexnost vnímáme jako něco zcela samozřejmého, má-li být výsledný produkt realizováním představ našich zákazníků. Pokud chceme aby měl výsledek svoji hodnotu, musí být tvořen v kontextu s myšlenkou. Vazba mezi námi a zákazníkem je tokem myšlenek, který nesmí být v žádném okamžiku přesušen.

Snažíme se zasáhnout kvalitou nejen všechny obory našeho zaměření, ale přesahovat hranice. Důraz na kvalitu a detail, je stále platnou hodnotou.

  • Aplikace

    Použití skla jako konstrukčního materiálu dnes zahrnuje většinu aplikací ve stavebním sektoru od architektury až po interiérové aplikace. V přehledu jsou zde uvedeny nejběžnější příklady použití včetně specifikace použitých materiálů.

  • Produkty

    Sklo je materiál, který se nechá mnoha způsoby zpracovat a zušlechťovat tak, aby mohl být použit v různých aplikacích, zde jsou uvedeny produkty zpracovaného skla a nezbytné jiné konstrukční prvky jako kování nebo terčové úchyty, které mohou být základem pro Vaši činnost.

  • Sklo

    Sklo je fascinující stavební materiál, který udělal v poslední době takový vývojový skok, jako žádný jiný. Znáte snad nějaký další produkt, který je průhledný a má tak dobré izolační vlastnosti?