Polopropustná zrcadla

Polopropustné zrcadlo

Polopropustné zrcadlo (špionážní zrcadlo) je v podstatě silně reflexní sklo se speciální vrstvou k dispozici jsou ve dvou provedeních 12 % polopropustné zrcadlo a 1% polopropustné zrcadlo.

Při použití tohoto zrcadla jako dělicí stěny mezi dvěma místnostmi, vzniká ve více osvětlené místností tzv. zrcadlový efekt, přes toto sklo není vidět do druhé méně osvětlené místnosti.

Aplikace

  • pozorovací kabiny
  • místnosti pro provádění výslechů
  • místnosti bezpečnostních služeb v supermarketech

12% zrcadlo je v podstatě jednostraně pokovená floatová tabule, u které činí prostup světla 12%.

1% zrcadlo je v podstatě jednostraně pokovená floatová tabule, u které činí prostup světla 1%.

Technická data a výrobní rozměry

Typ Max.rozměr Prostup světla Reflexe (strana skla) Reflexe (strana pokovu)
(cm) (%) (%) (%)
12% 280 x 190 12 34 46
1% 280 x 190 1 43 52