Izolační sklo

Izolační skla představují dnes již neodmyslitelnou součást moderní architektury. Musí být schopna splňovat celou řadu náročných kritérií, mezi která patří jak tepelně izolační, tak zvukově izolační a protipožární kritéria.

Sklo je jediný stavební materiál, který v poslední době prodělal tak velký technický a technologický vývoj, je to jediný materiál, který může mít vynikající izolační vlastnosti a současně je průhledný.

V roce cca. 1950 činila hodnota k (W/m2K) jednoduchého zasklení 5,8 v dnešní době je běžně technologicky zvládnutá výroba izolačních skel s hodnotou k 0,4 W/m2K.

Vývoj ISO

Speciální technologií se dá vyrobit izolační element s hodnotou Ug = 0,2 W/m2K.

Silverstar Ug 0,2

Pro představu zde srovnání ekvivalentních izolačních vlastností jiných materiálů.

Materiál Síla
Silverstar U02 5 cm
Polystyren 16 cm
Korek 18 cm
Dřevo 58 cm
Cihly 225 cm
Ocelobeton 895 cm

V tabulce je uvedena potřebná tlouštka materiálu pro dosažení ekvivalentní hodnoty Ug=0.2. Jediný materiál a to sklo je však průhledný.

Reflexe izolačního skla

Reflexe izolačního skla z Floatu
Reflexe izolačního skla z Floatu
Reflexe izolačního skla z LUXARU
Reflexe izolačního skla z LUXARU

Výroba izolačních skel prošla dlouhým vývojem, během kterého se v podstatě řešil způsob utěsnění vnitřního prostoru proti vnikání vlhkosti.

Izolační skla se skládají minimálně ze dvou a více tabulí skla v dnešní době s pokovem na bázi stříbra a odpovídajícího množství distančních rámečků 1 - 2. Rámeček je vyplněn vysoušedlem, které zajišťuje suchý vzduch v meziskelním prostoru a zabraňuje nechtěné kondenzaci vodní páry. Meziskelní prostor je podle míry požadavků na izolační vlastnosti vyplněn jedním ze vzácným plynů Argon, krypton, xenon nebo jejich směsí. Tlouštka distančního rámečku má podstatný vliv na výsledné izolační vlastnosti. Celková tlouštka izolačních skel dosahuje hodnoty až 36 mm. Meziskelní prostor větší než 16 mm nemá již vliv na vyšší izolační vlastnosti elementu. Utěsnění izolačního elementu je provedeno primárním a sekundárním tmelením. Pro tmelení se používá:

  • polysulfid (thiokol)
  • polyuretan
  • UV Silikon
Systém ISO Izolační vlastnosti

Tmelení izolačních elementů bývá provedeno většinou tmely, které nejsou UV odolné, v případě zvláštních požadavků je však možné provést tmelení UV odolným silikonem. V případě, že však toto není provedeno je nutné provést na pozici 1. Tzv keramický proužek (viz. smaltovaná skla), který zajistí ochranu proti UV zážení.

Keramický proužek

Izolační skla v současné době splňují v podstatě tyto náročné požadavky:

  1. Podstatné snížení energetických tepelných ztrát
  2. Ochrana proti slunečnímu záření
  3. Zvýšení tepelné pohody uvnitř objektu
  4. Zamezení rosení skel
  5. Zvukově izolační vlastnosti