Point fitting system

Point fitting system je kompletní řada určená pro celoskleněné konstrukce pro vnitřní tak i vnější použití. Relativně nové prvky jsou alternativou pro dosud často používaný systém např. sloupek-příčka, nebo strukturální zasklení. Na rozdíl od těchto systémů nevzniká v žádném místě konstrukce plošné spojení k nosné např. ocelové konstrukci. Toto je samozřejmě značná výhoda při případné výměně poškozených dílů, ale zároveň klade vysoké požadavky na přesnost jak ocelové konstrukce, tak i skleněných elementů.

Punkthaltry Systém schodových stupňů

Existuje celá řada typů a jejich modifikací, zde proto uvádíme jen stručný přehled možných provedení:

 1. Vertikální zasklení vnitřní a vnější
  Vertikální zasklení
 2. Zasklení stropních konstrukcí
  Střešní konstrukce vnitřní
 3. Fasádní panely - mono
  Fasádní panely
 4. Zasklení výtahových šachet
  Zasklení výtahových šachet
 5. Systém pro upevnění pochozích skel
  Systém pro upevnění pochozích skel
 6. Fasádní panely ISO
  Fasádní panely ISO