ESG kalené sklo

ESG je tepelně zpracované Floatové sklo, které po procesu kalení získá nové rozložení vnitřního napětí. Po ohřátí na teplotu okolo 620 °C a následném rychlém ochlazení vzduchovou sprchou zůstane vnitřní část teplá, kdežto na povrchu dochází k prudkému ochlazení. Po tomto procesu kalení nebo-li tvrzení skla zůstane uvnitř tažné pnutí, zatím co na povrchu vznikne tlakové napětí.

Proces výroby ESG

Rozložení napětí ESG Nové rozložení napětí kaleného skla má vliv na podstatnou změnu vlastností kaleného skla, ESG tím získá odolnost proti úderům, zvýší se ohybová pevnost a tepelná odolnost dosahuje 150 K.

Rozbité ESG Bezpečnostní kalené sklo se používá všude tam kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost. Při jeho rozbití dochází ke vzniku velkého množství malých neostrých krychliček, riziko poranění je tedy sníženo na minimum.

typický obrázek rozbitého ESG

Nejčastější použití kaleného skla

Nejčastější použití kaleného skla je v těchto oblastech:

  • Celoskleněné dělicí stěny včetně dveřních systémů, výplně zábradlí, speciální okna, skleněné mantinely, prosklené zastávky MHD, sprchové kouty, boční skla automobilů a pojízdných strojů.
  • Z kaleného skla ESG je pak možné dále vyrábět lepené sklo a samozřejmě speciální izolační skla a fasádní panely.
  • Heat Soak je proces při kterém jsou již hotová ESG skla podrobena testu tzv. umělého stárnutí. Při tomto procesu jsou hotová skla podrobena tepelné zátěži při. 290 °C po dobu až 8 hodin. Tento proces je předepsán u fasád a doporučuje se u sprchových koutů a pod. O provedení testu je vždy vyhotoven protokol. U nás mohou být testována skla o velikost až 6.000 x 3.210 mm

Výrobní možnosti lepených a kalených skel

Heat Soak komora Kalící linka Tamglass

Opracované sklo

Základním předpokladem pro výrobu kaleného skla je, že při procesu kalení nesmí mít ostré hrany, tyto je třeba před kalením odstranit tzv. sámováním. Opracování kaleného skla ESG musí být provedeno před procesem kalení, následné opravování kromě pískování a leptání již není možné.

Možné druhy opracování:

Broušení a leštění hran

V současné době jsou však kladeny vysoké nároky na obrábění skleněných panelů, standardem je dnes broušená nebo leštěná hrana. Lomová hrana je po celé své délce opracována diamantovým brusným kotoučem. Po základním opracování mají hrany matný vzhled a následným procesem leštění je možné dosáhnout vysokého stupně lesku jak hran, tak i sražení. Základní opracování se provádí u skel tlouštek 3 - 19 mm

Brousící linka Benteler

Základní možnosti opracování hran:

Značka Popis Charakteristika Schema
KG Lomová hrana Neopracovaná plocha, ostré hrany Lomová hrana
KGS Sražená hrana Nepravidelně sražené rohy, nemá ostré hrany Sražená hrana
KMG Sraženo na rozměr Na rozměr upravená hrana, rohy sraženy, nemá ostré hrany Sraženo na rozměr
KGN Broušeno Celoobvodově broušeno, jak plocha tak i fáze, nemá ostré hrany Broušeno
KPO Leštěno Celoobvodově broušeno a následně leštěno do vysokého lesku Leštěno

Pro nepravidlené tvary: kruhy, oblouky, elipsy je možné použít CNC centrum, zde je možné vytvořit jak standardní hrany, tak i speciální hrany pomocí jednoúčelových nástrojů, jedinou podmínkou je aby vnitřní rádius byl alespoň 25 mm

CNC Intermac

Vrtání otvorů

V době kdy se sklo používá jako oblíbený konstrukční materiál jsou otvory jeho nezbytnou součástí.
Pro vrtání používáme dvouvřetenový CNC automat od firmy Benteler, který umožňuje vrtání skleněných tabulí o rozměrech 2,5 x 4,5 m

Vrtací centrum Benteler

Pro vrtání menších tabulí skla do rozměrů 2,5 x 1 m, máme k dispozici sedmivřetenový automat od firmy Forvet. Toto vrtací centrum je pro svoji variabilitu a schopnost programování předurčeno pro vrtání nepravidelných tvarů, např. lichoběžníky, kosočtverce, kruhy a další.

Vrtací centrum Forvet

Stranové výřezy

Pro výrobu stranových výřezů např. pro kování DORMA nebo podobné, se používá klasického sklenářského náčiní a lidské zručnosti.
V případě vyšších nároků na přesnost a opravování hran, případně kombinaci výřezů a otvorů, je možné použít opět obráběcí centrum Forvet. Toto centrum je pro svoje schopnosti předurčeno pro výrobu např. skleněných zástěn pro samonosné sprchové kouty.